Начин на работа - етапи на изработка

 

Начин на работа - етапи на изработка

1. Получаване на поръчка през сайта или по телефона  / ~ 1 ден/
• Разговор с клиента за желания тип сайт и подробности около сватбата
• Обсъждане на дизайн - концепция /разположение на елементи, цветове, менюта /

2. Ако клиента желае собствен проект за уеб сайт / ~ 3-4 дни/
• Изработка на 2 проекта за сайт според графичната концепция
• Качване на проектите в интернет и обсъждане с клиента
• Избор на проект, или корекция до получаване на желания дизайн

3. Договор да изработка / ~ 1 ден/
• Изготвяне на спецификацията на функционалността на сайта
• Подписване на договор за изработка
• Заплащане 50% от стойността на сайта

4. Създаване на сайт / ~ 3-5 дни/
• Създаване на сайта и контролния панел за управление
• Тестове
• Пълнене с текстове

5. Обучение на клиента / ~ 1 ден/

6. Оптимизация на сайта и добавяне към търсещи машини / ~ 1 дни/
• Оптимизации на сайта
• Добавяне към търсещи машини и директории

7. Финализиране на поръчката / ~ 1 ден /
• Финализиране на поръчката с приемо предавателен протокол и фактура
• Заплащане на остатъка 50 % по договора за сайта
• Официален старт на сайта