Кръщене – подробна полезна информация

Кръщението приобщава към християнството човек, пожелал да стане вярващ. Чрез кръщението той се ражда за духовен живот.

Извършва от свещеник, кръщаемия се потопява 3 пъти в купела със свещена вода в името на Отца, Сина и Светия Дух.

При кръщаване на бебе – то се очиства от греха на родителите си.
Кръщене на голям човек (възрастен) – очиства се от първородния грях и от греховете, натрупани до кръщението.

Свещеникът миропомазва кръщавания, като прави малки кръстчета на челото, гърдите и ръцете му с осветен елей. Така се освещават ума, чувствата и волята му.


Символи на кръщенето:

Бялата дреха /кърпа/, с която се дарява кръщелника, символизира полученото вече опрощаване на греховете.

Трикратното обикаляне около купела изразява радостта от съединението с вярата.

Отрязването от косите на новопокръстения означава, че той става раб божи.

Запалените свещи, които всички присъстващи държат, са символ на божието просвещение.

Тайнството Кръщение се извършва само веднъж и затова е неповторимо като раждането на човека.Особено важен е изборът на кръстник, той се счита за духовен баща на детето. Трябва да е източно православнен християнин и да е кръстен.

За ритуала е нужна голяма бяла хавлия, бяла кърпа за лице и сапун. Кръщелникът се облича след обряда в нови бели дрехи, подарени от кръстника. След кръщенето се раздават погача, бонбони и сладкиши за здраве.

Кръстникът подарява златно кръстче, което се освещава по време на ритуала и се носи цял живот като символ на християнската вяра.


Документи: акт за раждане на детето и кръщелно свидетелство на кръстника
Кръстници не могат да бъдат родителите на детето или близки роднини


Кръщене – подробна полезна информация