DJ Marinov
Водещ и музикално оформление за Вашия празник
в рамките на Русенска област

Уеб сайта на DJ MarinovDJ и озвучаване